Instalatérské potřeby | Koupelny | Železářství Menu

EP Šachtový komplet Wavin 400/T2 rozvětvený 400/160 mm

Výrobce:EP  
Kapitola: Revizní šachty 400 Wavin
Série: EP / Revizní šachty - komplety
EP Šachtové komplety
Wavin Basic Revizní šachty 400

EP šachtový komplet Wavin kanalizační rozvětvený, revizní šachta 400 neprůlezná
složení:
• dno T2 rozvětvené 400/160mm (3 vtoky/1 výtok, sklon dna 1,5%)
• šachtová roura korugovaná 400/1000mm
• pochůzný poklop plastový 400, třídy A15 dle ČSN

Vyberte variantu:
Objednací číslo
Vaše cena s DPH
Dostupnost
Obj. č.:EP-400/T2
Vaše cena s DPH:3 439,- Kč
skladem
Popis

Montáž revizních šachet

Montáž revizních kanalizačních šachet nevyžaduje rozšíření výkopu vzhledem k šířce kladeného potrubí. Jednotlivé komponenty jsou lehké a mohou být přenášeny a montovány jednou osobou. K čištění všech dílů při instalaci je nutno používat vždy čisté utěrky a k mazání používat kluzné prostředky pro gumová těsnění a plasty.

1/

Před montáží proveďte kontrolu všech dílů šachty a přesvědčte se, zda jsou těsnění správně umístěna v drážkách.

2/

Připravte dno výkopu - na stabilní podloží nasypte cca 10 cm vyrovnávací podsypky.

3/

Při provádění hrdlových spojení změřte hloubku hrdla a stanovte nutnou hloubku ke vsunutí dříku potrubí.

4/

Očistěte a namažte těsnení v hrdle.

5/

Zasuňte očištěný dřík potrubí do hrdla po vyznačené místo

6/

Stabilizujte šachtové dno zasypáním výkopu do cca 3/4 výšky průměru roury. Ověřte, zda je šachtové dno ve vodorovné poloze. Zemina mezi zpevňujícími žebry musí být zhutněná.

7/

Vlnotou šachtovou rouru zkraťte na požadovanou délku. Řežte středem vystupující vlny. Šachtová roura může být zkrácena na požadovanou délku rovněž po zasypání výkopu.

 

 

8/

Očistěte zkrácenou šachtovou rouru od odřezků vzniklých při řezání. Nasaďte čisté těsnění do první prohlubně vlnité roury. Těsnení nesmí být zkroucené.

9/

Vyčistěte a namažte hrdlo pro napojení šachtové roury.

10/

Namažte těsnění na šachtové rouře a vtlačte rouru do hrdla šachtového dna.

11/

Zabezpečte šachtu před vniknutím písku během zasypávání výkopu.

12/

Vyplňte výkop vrstvami o výšce max. 30 cm, šachtu obsypejte rovnoměrně po celém obvodu. Stupeň zhutnění zeminy
by měl odpovídat půdním podmínkám a budoucímu zatížení (min. 92 % SP v zeleném terénu bez spodní
vody, 95 % ve zvodnělých půdách a min. 98 % pro komunikace s vysokým dopravním zatížením).

13/

Při montáži plastových poklopů postupujte následovně:
• šachtovou rouru zkraťte uprostřed vnitřní vlny a šrouby zasuňte šikmo do šachtové roury - viz. schéma

14/

Vnější šestihranné šrouby poklopu nejprve uvolněte klíčem tak, aby bylo možné poklop nasadit na konec šachtové roury.

15/

Po nasazení poklop sešroubujte s šachtovou rourou. Poklop se přitom na šachtovou rouru přitiskně nebo zafixuje.

» Šachtové dno
Šachtové dno je vyrobeno z plastu metodou vstřikování, popřípadě odstředivého odlévání. Těmito metodami vyrobené šachtové dno získá optimální tvar (směrnice spádu dna je 1,5 %) a hladké vnitřní plochy. Hydraulická charakteristika odplavování nečistot, dosažená tímto způsobem výroby a typem použitého materiálu, zabraňuje vytváření usazenin. Kromě toho pečlivě vybraný materiál (PP, PE) je odolný nárazům dokonce i při nízkých teplotách, což značně zvyšuje jeho užitné vlastnosti. Šachtové dno má v hrdlech speciální pryžové těsnicí kroužky montované již během výroby. Obdobné těsnění se používá i pro spojení dna s vlnitou šachtovou rourou. Tato spojení snadno splňují podmínky zkoušky vodotěsnosti, která požaduje odolnost tlaku 5 m sloupce vody. Znamená to, že šachta Wavin je dokonale odolná proti:
○ Prostupu půdních vod do kanalizace, který vede ke zvýšení nákladů provozu (v čerpacích stanicích) a ke zvětšení průtoku odpadních vod v čističce.
○ Prostupu odpadních vod do půdy, který vede ke znečištění půdních vod a poškození životního prostředí

» Šachtová roura korugovaná
Šachtová roura korugovaná je speciálně zvlněna proto, aby se veškerá napětí způsobená provozem nepřenášela na dno šachty. Průžnost materiálu a zvlněný tvar stěny způsobuje, že impulsy vnějších zatížení jsou přenášeny do půdy a ne na konstrukci šachty. Šachtová roura se totiž chová jako „měch harmoniky”. Dokonce i když přes vlnitou šachtovou rouru přejede nákladní automobil (např. během stavby), zůstane revizní šachta nepoškozená, poněvadž šachtová roura odolá tomuto zatížení, pouze se její horní část zdeformuje. Pokud roura praskne, stane se tak v horizontální rovině a je potom velmi snadné šachtovou rouru uříznout a pomocí spojky ji prodloužit.

V případě, že Vám nevyhovuje délka šachtové roury 1000mm, tak je možné objednat jednotlivé položky (šachtové dno, korugovaná roura, poklop), kdy můžete využít délky šachtové roury 500, 1000, 1500, 2000mm, případně jsme schopni vytvořit délku šachtové roury na míru.

» poklop plastový 400
Jedná se o plastový poklop, který se umisťuje přímo na šachtovou rouru korugovanou DN315. Poklop se zajišťuje pomocí šroubů.

Bližší informace o systému

Umístění kanalizačních šachet by mělo vyplývat z dispozičního uspořádání řešeného celku, konkrétních podmínek stavby, užití kanalizace, a mělo by přihlížet k lokálním podmínkám kanalizační sítě a technickým možnostem revizních prací. Plastové šachty Wavin mohou být využity pro dešťové a splaškové kanalizační sítě, dále pro drenážní sítě, případně pro sítě v technologických kanalizacích (v průmyslu) pod podmínkou předchozí kontroly chemické odolnosti materiálu komponentů šachty proti transportovanému médiu. Plastové šachty Wavin představují pohodlné řešení přístupu do splaškové kanalizace jak v kanalizační síti, tak i v přípojkách.

Způsob čištění revizních šachet


Ruční čištění sprirálou        Tlakové čištění

Technický nákres

Související výrobky

EP KGEM kanalizační trubka SN4 160 x 4,0 x 500 mm

EP KGEM kanalizační trubka SN4 160 x 4,0 x  500 mm
skladem
Vaše cena s DPH:130,- Kč

EP KGEM kanalizační trubka SN4 160 x 4,0 x 1000 mm

EP KGEM kanalizační trubka SN4 160 x 4,0 x 1000 mm
skladem
Vaše cena s DPH:232,- Kč

EP KGEM kanalizační trubka SN4 160 x 4,0 x 2000 mm

EP KGEM kanalizační trubka SN4 160 x 4,0 x 2000 mm
skladem
Vaše cena s DPH:445,- Kč

EP KGEM kanalizační trubka SN4 160 x 4,0 x 3000 mm

EP KGEM kanalizační trubka SN4 160 x 4,0 x 3000 mm
Příplatek za dopravu
skladem
Vaše cena s DPH:650,- Kč

EP KGEM kanalizační trubka SN4 160 x 4,0 x 5000 mm

EP KGEM kanalizační trubka SN4 160 x 4,0 x 5000 mm
Příplatek za dopravu
skladem
Vaše cena s DPH:1 045,- Kč

KGEM kanalizační trubka SN4 160 x 4,0 x 500 mm

KGEM kanalizační trubka SN4 160 x 4,0 x  500 mm
akce
skladem
Vaše cena s DPH:203,- Kč

KGEM kanalizační trubka SN4 160 x 4,0 x 1000 mm

KGEM kanalizační trubka SN4 160 x 4,0 x 1000 mm
akce
skladem
Vaše cena s DPH:336,- Kč

KGEM kanalizační trubka SN4 160 x 4,0 x 2000 mm

KGEM kanalizační trubka SN4 160 x 4,0 x 2000 mm
akce
skladem
Vaše cena s DPH:627,- Kč

KGEM kanalizační trubka SN4 160 x 4,0 x 3000 mm

KGEM kanalizační trubka SN4 160 x 4,0 x 3000 mm
akce Příplatek za dopravu
skladem
Vaše cena s DPH:907,- Kč

KGEM kanalizační trubka SN4 160 x 4,0 x 5000 mm

KGEM kanalizační trubka SN4 160 x 4,0 x 5000 mm
akce Příplatek za dopravu
skladem
Vaše cena s DPH:1 465,- Kč
Nejčastější dotazy

Máte dotaz?

Oblíbené značky

Sociální sítě

Facebook Instagram Youtube LinkedIn
Kontakt, doprava

Rychlý kontakt:

+420 702004404

eshop@triker.cz

Cena dopravy:

169,-

Výdejní místa:

Hradec Králové

Hradec Králové - Kukleny

Hradec Králové

Rychnov nad Kněžnou

Šumperk

Nový Bydžov

Jičín